Digital Nâng Cao

Nghiên cứu mới chỉ ra các xu hướng về ad performance gần đây trên facebook

Mặc dù các bài post giúp khách hàng kết nối với các trang mạng xã hội của doanh nghiệp, nhưng quảng cáo có thể giúp tài khoản doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đối tượng khách hàng và đưa các thông điệp chính của bạn trở nên nổi bật. Kết quả quảng cáo sẽ phụ thuộc vào cách bạn cài…

Tiếp tục đọc